معرفی آموزش فارسی

MENACS آموزش آنلاین بر ​​روی سلاح های شرق میانه از منطقه آزاد کشتار جمعی خوش آمدید!

لطفا بر روی ماژول های زیر کلیک کنید برای کسب اطلاعات بیشتر. در پایان هر درس، آزمون کوتاه تست آنچه شما آموخته اند. 

واحد ۱: دیباچه ای بر سلاح های کشتار جمعی

واحد ۲: مناطق عاری از سلاح هسته ای – مفهوم و پیاده سازی

واحد ۳: یک رویکرد منطقه ای به منع گسترش در خاورمیان

واحد ۴ : تلاش برای مذاکره کنترل سلاح  و امنیت منطقه ای در خاورمیانه (۱۹۹۱-۱۹۹۵)

واحد ۵ : تلاش برای ایجاد خاورمیانه ای عاری از سلاح کشتارجمعی (۱۹۹۵ – تا کنون)