Eğitime Giriş

MENACS’ın hazırladığı, Ortadoğu’da kitle imha silahlarından arındırılmış bölge eğitimine hoş geldiniz!

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki modülleri tıklayınız. Her modülün sonunda kısa bir test ile öğrendiklerinizi test edebilirsiniz.

Modül 1: Kitle İmha Silahlarına Giriş

Modül 2: Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Kavramı ve Uygulanması

Modül 3: Orta Doğu’da Silahsızlanmaya Bölgesel Bir Yaklaşım

Modül 4: Orta Doğu’da Silahların Kontrolünü ve Bölgesel Güvenliğini Müzakere Etme Çabaları (1991-1995)

Modül 5: Kitle İmha Silahlarından Arındırılmış Bölge Kurulması için Girişimler (1995’ten günümüze)